Balatep, spol. s r.o.

Profil

Naša firma začala podnikať v roku 1988 na základe povolenia, potom Živnostenského listu
a teraz sme spoločnosť s ručením obmedzeným. Začali sme pracovať pod názvom
OZON – rôzne práce s tepovaním kobercov a upratovaním bytov. Počas jednoročného
pôsobenia sme sa dokázali presadiť v komplexnej bytovej hygiene.

Postupom času sme činnosť rozšírili na upratovanie podnikov, zdravotných zariadení a súkromný
sektor. Poskytovanie takýchto služieb si vyžiadalo prijať viac zamestnancov, rozšíriť kapacitu
strojov, zariadení a technického vybavenia.

Preto sme sa rozhodli založiť spol. s r.o., pod názvom BALATEP, so sídlom na Púchovskej ul. č. 16
v Bratislave.

V súčasnosti zamestnávame 65 zamestnancov. Všetci zamestnanci sú zamestnaní na základe
riadnej pracovnej zmluvy, každý má podpísanú hmotnú zodpovednosť a čistý register trestov.
Firma realizuje práce po Slovensku. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti služieb upratovania.
Práce vykonávame vo vysokej kvalite a k spokojnosti zákazníka.

BALATEP, spol. s r.o. je výhradne slovenská firma, len so slovenským kapitálom bez zahraničnej
účasti.
 

 profil     služby     technika     referencie     objednávka     kontakt 
© 2006 Balatep, spol. s r.o.

designed by lipowski